Konkursi

Raspisan konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata vrijedan 300.000 KM

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata u 2023. godini prema kojem će biti sufinansirano ukupno 30 naučnoistraživačkih projekata, za šta je budžetom predviđeno 300.000 KM.

Podršku Ministarstva dobiće projekti iz šest naučnih oblasti: prirodne nauke, inženjerstvo i tehnologija, poljoprivredne nauke, medicinske i zdravstvene nauke, društvene i humanističke nauke.

Na konkurs se mogu prijaviti visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri koji su upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi u Ministarstvu.

Pored opštih i eleminatornih kriterijuma koje treba da ispunjavaju organizacije koje se prijave na konkurs, stručna komisija će vrednovati kvalitet prijedloga projekta, naučnoistraživačku kompetentnost koordinatora projektnog tima i istraživačkog tima i kvalitet i struktura budžeta prijedloga projekta.

Po projektu je predviđeno izdavajnje 10.000 KM, a konkurs ostaje otvoren do 11. decembra 2023. godine.

Više detalja o konkursu može se dobiti na brojeve telefona 051/338-726 i 051/338-718.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje