Vijesti

Poziv za sufinansiranje: Dostavite prijedloge za Kalendar kulturnih manifestacija

Odjeljenje za društvene djelatnosti obavještava udruženja građana, republičke ustanove kulture, pravna lica, odnosno organizatore kulturnih manifestacija, da mogu podnijeti prijedlog manifestacije za Kalendar kulturnih manifestacija grada Banje Luke za 2024. godinu.

Javni poziv za sufinansiranje manifestacija u okviru Kalendara kulturnih manifestacija Grada otvoren je od danas, 1. novembra do 16. novembra 2023. godine.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za sufinansiranje manifestacija u okviru Kalendara kulturnih manifestacija Grada Banja Luka ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, Banja Luka.

Manifestacija se prijavljuje isključivo putem prijave (prijavnog obrasca) i propisanog obrasca za kalendar kulturnih manifestacija, koji je propisao Grad.

Kompletan Javni poziv i prateću dokumentaciju možete preuzeti na linku OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka