Vijesti

Obavještenje o trećem upisnom roku na UNIBL

Kandidati koji su zainteresovani za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, u trećem upisnom roku, sve informacije o upisu mogu dobiti na internetskim stranicama fakulteta / Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, sve informacije se mogu dobiti i u studentskim službama fakulteta / Akademije umjetnosti.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci