Zapošljavanje

SHP Celex zapošljava

Referent finansija Banja Luka

Glavna zaduženja:

 • Prati tokove gotovine i priprema dnevne izvještaje o stanju novčanih sredstava i obaveza prema poslovnim partnerima,
 • Priprema prijedloge za plaćanje i platne naloge kao i druge instrumente plaćanja,
 • Prati ročnost obaveza i blagovremeno priprema naloge za plaćanje,
 • Usaglašava finansijsko stanje sa kupcima i dobavljačima,
 • Komunicira sa bankom na dnevnom nivou,
 • Prati izvršenje naloga i likvidira dokumentaciju na osnovu koje je plaćanje izvršeno,
 • Vodi blagajnu društva u domaćoj i inostranoj valuti, predaje pazar u banku,
 • Evidentira i knjiži bankarske izvode u domaćoj i ino valuti na dnevnom nivou.

Konkretno za ovu poziciju uslovi su:

 • Potrebno obrazovanje: SSS/VSS ekonomskog smjera,
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju, poznavanje rada na računaru
 • Spremnost na učenje i timski rad u dinamičnom radnom okruženju u multinacionalnoj, proizvodnoj i izvozno orijentisanoj kompaniji
 • Radno iskustvo na istim poslovima,
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Spremnost da se odmah počne da radi.

Trajanje: 10 dana 

Prijave sa biografijom možete slati na na e-mail:    mirjana.vracar@shpgroup.eu  ili možete Vašu biografiju predati lično ili poštom na adresu SHP Celex a.d., Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Izvor: Saopštenje