mladibl

Molson Coors BH – studentski posao

Student/ica u odjelu izvrsnosti kupaca – administrativni poslovi

Molson Coors BH traži studenta/icu za ispomoć u odjelu izvrsnosti kupaca u dva odjela unutar
komercijalnog sektora Molson Coorsa BH, na duži vremenski period.
Lokacija: Ulica Braće Podgornika 4/E, Banja Luka
Radno vrijeme: ponedjeljak do petak, 8-16h

Osnovna zaduženja na radnom mjestu:

 Aktivna podrška prilikom pripremanja projekata za razvoj proizvoda i pakovanja te drugih
aktivnosti
 Koordinacija i distribucija štampanog promotivnog materijala
 Priprema i distribucija promotivnog materijala za QR cjenovnike
 Priprema naloga za izdavanje reklamnog materijala u svrhu realizacije marketinških aktivnosti;
 Sprovođenje operativnih zadataka pripreme reklamnih materijala u vidu poklon paketa
namjenjenih promociji brendova Molson Coors BiH
 Vođenje evidencija za kreirane narudžbenice, zahtjevnice, zaprimljene fakture, raspoloživa
stanja reklamnih materijala po skladištima, evidencije promotivnih aktivnosti
 Aktivno slanje naloga za servisiranje
 Priprema, izrada i vođenje evidencije naloga za izdavanje opreme
 Vođenje evidencije i priprema naloga za Event događaje te ostale popratne dokumentacije
 Evidencija postavljenih i skinutih točionika u objektima po inventurnim i serijskim brojevima
 Priprema kataloga za prodaju/otpis opreme i prikupljanje saglasnosti za istu
 Usklađivanje baze servisera, formiranje evidencija i baza podataka po potrebi

Prijavi se ako ispunjavaš sljedeće uslove:

 možeš raditi na puno radno vrijeme, 5 dana u tjednu
 precizan/na si i odgovoran/na u radu
 spreman/na si na učenje i rad u timskoj atmosferi
 poznaješ rad u MS Office paketu (Excel, Powerpoint)
 imaš razvijene komunikacijske vještine
 imaš vozačku dozvolu B kategorije (poželjno)

Zvuči dobro?

Pošalji nam svoj CV s napomenom za koji se posao javljaš na mail karijera@molsoncoors.com.

Izvor: Saopštenje