EdukacijaIzdvajamo

Trening EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom

Trening EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom ima za cilj unaprijediti znanje učesnika u području pripreme i pisanja projektnih prijedloga na javne pozive koji se raspisuju u okviru fondova Evropske unije, a koji stoje na raspolaganju Bosni i Hercegovini.

Evropska komisija je 1992. godine usvojila Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management kao osnovnu skupinu alata za izradu i upravljanje projektima, na osnovi pristupa logičke matrice. Cilj je bio poboljšati kvalitetu projekata uzimajući pri tome u obzir njihovu relevantnost, izvodivost i ostvarenje ciljeva.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako povezati stvari u jednu logičku cjelinu, te kako posložiti korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen.

Sredstva iz EU fondova usko su vezana za projekte koji donose konkretne i vidljive pomake u svakodnevnom životu građana BiH. Evropski fondovi primjenjuju stroga pravila kako bi se osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način, a upotreba sredstava pod stalnim je nadzorom. Veoma je bitno poznavati pravila, procedure i tokove projektnog ciklusa projekata koji su finansirani od strane EU fondova.

Trening će učesnicima pružiti osnovne definicije projekta i projektnog ciklusa, te detaljno objasniti sve njegove faze. Tako će učesnici saznati koje odluke i dokumenti proizilaze iz svake od faza, te će imati priliku saznati i osnovne principe na kojima počiva projektni ciklus.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. Trening je ograničen na 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 20. do 22. septembra 2023. godine. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo na račun organizacije koju učesnik/ca predstavljaju u toku trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga. Trening će voditi Meliha Gekić Lerić, predsjednica Udruženja SARA. Obrazac za prijavu dostupan na OVOM linku.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: mateja.bojat@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 772.

Biografija trenerice: 

Meliha Gekić Lerić je predsjednica Udruženja SARA, koje ja magistrica menadžmenta s 25 godina radnog iskustva, od čega je preko 20 godina u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima, prije svega Evropskoj uniji, te brojnim iskustvima u provođenju projekata na području BiH i zemalja u regiji. Radila je na pripremi i provedbi EU programa: CARDS, EU RED, IPA, IPA CBC, te programima podržanim od međunarodnih donatora: Sida, USAID, SDC, Norveške ambasade i mnogih drugih donatora u Bosni i Hercegovini i zemljama u regiji. Prošla je niz obuka od strane međunarodnih organizacija i predavala na preko 200 radionica. Članica je EU TAC asocijacije predavača, LespNet mreže poslovnih savjetnika te certificirana predavačica za „Work Ready Now” Centra za razvoj i edukaciju (EDC).

Trening EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom

Preuzeto sa: mladi.org