IzdvajamoOstalo

Poziv za slanje radova: Šesti broj naučno popularnoga časopisa A priori

Rok za slanje: 15. mart 2024. godine

Tema broja: Da li imamo slobodnu volju?

Većina nas je sigurna da imamo slobodnu volju, iako je mnogo manje sigurno šta to tačno znači. Prema Davidu Humeu, pitanje prirode slobodne volje je “najspornije pitanje metafizike”. Ako je to tačno, onda odgonetnuti šta je slobodna volja zaista nije mali zadatak. Budući da je gotovo svaka velika, kao i sporedna, osoba imala nešto za reći o tome, ne možemo ih sve pokriti. Kao i s doprinosima mnogim drugim temeljnim temama, današnji filozofi nastavljaju razmatrati zašto bismo trebali brinuti o slobodnoj volji i kako je sloboda volje povezana sa slobodom djelovanja. Takođe se raspravlja o tome šta je volja, a zatim i istražuje stalno pitanje odnosa između slobodne volje i uzročnog determinizma, artikulišući niz različitih stajališta koja se mogu zauzeti po tom pitanju. Na primjer, implicira li determinizam da ne postoji slobodna volja, kao što tvrde nekompatibilisti, ili dopušta slobodnu volju, kao što tvrde kompatibilisti? Možemo se takođe osvrnuti na odnos prema moralnoj odgovornosti, zauzimati stav da ljudska bića imaju ili nemaju slobodnu volju, te ako je imaju u kojoj mjeri je imaju? Svakako da ne treba zaboraviti ni teološki, odnosno logički determinizam i način na koji ova dva stajališta tumače slobodnu volju.

Dostavljanje radova

Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions.

Radovi koji podliježu procesu kategorizacije (prethodno saopštenje, originalni i pregledni naučni rad, stručni rad, književna teorija) prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

Radove slati na e-mail adresu: casopisapriori@gmail.com.

Datum objavljivanja šestog broja časopisa je planiran do kraja 2024. godine.

Preuzeto sa: blmojgrad.com