Grantovi

Otvoren poziv za projektne prijedloge: Istraživanje krupnih zvijeri u BiH

Nakon što je Centar za životnu sredinu uz podršku njemačke fondacije„Euro Natur“ i švajcarske fondacije „Bernd Thies“ u prvoj plovini juna 2023. godine uspješno organizovao i sproveo obuku pod nazivom „Napredna obuka za buduće istraživače krupnih zvijeri“, sada nastavljamo sa ovim projektom kroz otvoreni poziv za prijavu projektnih ideja na temu krupnih zvijeri.

Cilj nam je da kroz finansiranje manjih istraživačkih projekata ohrabrimo i podržimo mlade istraživače da razviju i ostvare svoje ideje, a žele da se bave istraživanjem i zaštitom krupnih zvijeri u BiH.

Ovaj poziv je namjenjen istraživačima i istraživačicama iz BiH bez ograničenja. Kandidati koji su prošli obuke ili učestvovali u realizaciji projekata 2019-2020. i/ili 2023. godine će biti dodatno vrjednovani pri ocjenjivanju pristiglih prijava.

Teme projektnih prijedloga moraju biti u vezi sa istraživanjem i/ili zaštitom krupnih zvijeri u BiH (medvjed, vuk, ris). Fokus teme može biti na jednu ili više vrsta i mogu da se bave pitanjima bilo kojeg aspekta vezanog za istraživanje, upravljanje i/ili zaštitu krupnih zvijeri (npr. istraživanje faune; krupne zvijeri u odnosu na društvo; upravljanje krupnim zvijerima; zaštita krupnih zvijeri i sl.).

Trajanje projektnih aktivnosti mora biti završeno najkasnije do novembra 2023. godine, a izvještaj dostavljen Centru za životnu sredinu najkasnije do 15.11.2023. godine (tačne i detaljne informacije o administraciji projekta će biti dostavljene kandidatima nakon izbora projektnih prijedloga i potpisivanja ugovora).

U skladu sa primljenim prijavama odabraćemo 2-4 projektna prijedloga koje ćemo podržati u vrijednosti od oko minimalno 4000 KM do maksimalno oko 8000 KM po projektu (bruto iznosi). Broj odabranih projektnih prijedloga i iznos odobrenih sredstava zavisiće od broja i kvaliteta pristiglih aplikacija.

Potrebno je da na e-mail adresu: anja.dragomirovic@czzs.org dostaviti CV i projektni prijedlog. Projektni prijedlog dostaviti u formi koju možete preuzeti ovdje. Prijave popunjene na engleskom jeziku će biti dodatno vrjednovane, ali i prijave na BHS jezicima se prihvataju.

Poziv ostaje otvoren do 1.7.2023. godine. Prijavljeni kandidati će rezultate poziva dobiti najkasnije do 5.7.2023. godine i sa tim datumom kandidati mogu započeti implementaciju projektnih aktivnosti.

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem mejla na adrese: anja.dragomirovic@czzs.org .

Sretno!

Otvoren poziv za projektne prijedloge: Istraživanje krupnih zvijeri u BiH

Preuzeto sa: Centar za životnu sredinu