IzdvajamoKonkursi

Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „Kultura dostupna svima”

Izložba će biti predstavljena u okviru Međunarodnog filmskog festivala „Uhvati film – Banja Luka” koji će se održati od 12. do 14. oktobra 2023. godine

Humanitarna organizacija „Partner” iz Banje Luke organizuje 12. izdanje „Uhvati film Banja Luka” festivala koji će se održati u oktobru 2023. godine u Banjoj Luci.

Cilj izložbe fotografija „Kultura dostupna svima” koja će biti prateća aktivnost ovogodišnjeg „Uhvati film Banjaluka” festivala jeste senzibilisanje javnosti za umjetnički rad osoba sa invaliditetom, te značaj pristupačnosti institucija kulture i dostpunosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom.

Konkurs za prijem radova biće otvoren od 6. juna do 6. jula 2023. godine.

Sve prijave će pregledati i ocijeniti naš žiri. Samo autori odabranih fotografija biće obaviješteni do 1. septembra 2023. godine. Sve odabrane fotografije biće dio izložbe „Kultura dostupna svima” i žiri će izabrati tri najbolja rada.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

 1. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane pojedince i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske;
 2. Prikazati osobe sa invaliditetom kao konzumente ili stvaraoce u kulturi, bez nametanja teme arhitektonskih barijera;
 3. Fotografije ne smiju biti starije od dvije godine;
 4. Maksimalno tri fotografije mogu da se pošalju;
 5. Autori najboljih fotografija biće nagrađeni simboličnom nagradom;
 6. Minimalna veličina digitalne ili digitalizovane fotografije je 2048 piksela po dužoj strani, isključivo u JPЕG format, u srednjoj ili visokoj kompresiji (ne maksimalnoj), odnosno, do 5 megabajta;
 7. Svaka fotografija treba da bude označena naslovom. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće predstavljeni pod naslovom koji im je autor dodijelio i imenom autora;
 8. Potrebno je dostaviti biografiju autora sa kontakt podacima (telefon i e-mail) i
 9. Radovi koji ne budu dostavljeni u roku, te ne budu ispunjavali navedene uslove, neće biti uzeti u razmatranje za izložbu na Festivalu.

Dostavljanje radova i pratećih materijala, sa naznakom za Konkurs za izložbu fotografija
„Kultura dostupna svima”, moguće je slati na tri načina:

 1. Elektronskom poštom na e-mail: uhvatifilm.banjaluka@gmail.com
  (maksimalna veličina fajla je 5 MB);
 2. Klasičnom poštom na adresu:
  Humanitarna organizacija „Partner”
  Ul. Srđe Zlopogleđe 55
  78 000 Banja Luka
  Republika Srpska, BiH
 3. Ličnom dostavom na optičkom disku (CD/DVD), u zatvorenoj koverti, u prostorije HO „Partner”, svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom možete slati na e-mail adresu: uhvatifilm.banjaluka@gmail.com

Audio-vizuelni centar Republike Srpske i Grad Banja Luka podržali su održavanje „Uhvati film Banja Luka” festivala.

Izvor: Saopštenje