IzdvajamoOstalo

Plaćena praksa u kompaniji Lanaco

Prilika za računarce Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za učešće u razvoju frontend i backend dijela internacionalne web platforme i tokom ljeta budu dio kompanije Lanaco. 💻

Prijave su otvorene do 4. juna – https://rb.gy/psjv4

Preuzeto sa: Instagram @lanacocompany