EdukacijaIzdvajamo

Radionica: Kako pomoći sebi u stresnoj situaciji?

Svi se svakodnevno nosimo sa stresom, neizbježan je i sa sobom donosi mnoštvo neugodnih i ometajućih simptoma. Stres nije samo osjećaj ili mentalno stanje već dotiče svaki aspekt našeg života. Jedan od načina da se nosimo sa stresom jeste primjena različitih tehnika za smanjenje stresa.

Cilj radionice je da osnaži adolescente da prepoznaju i unaprijede vlastite resurse i savladaju tehnike koji podižu nivo rezilijentnosti u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja i kvaliteta života. Razvijene vještine nošenja sa stresom, prepoznavanje i primjena resursa u izazovnim situacijama očekivano je da značajno umanje uticaj stresnih izazova sa kojima se mladi svakodnevno susreću u svom okruženju.

Radionica će se održati 25.05. u 19 h u prostoru Društvenog centra Rosulje (park Mladen Stojanović). Radionicu vodi Dragana Pavlović, master socijalnog rada sa višegodišnjim iskustvom rada sa mladima.

Učešće je besplatno!

Prijave su otvorene do 24. maja 2023. do 17 h. U prijavi navesti ime i prezime, godište i kontakt telefon. Prijavu poslati na mail oc@zdravodaste.org
Aktivnost realizujemo u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

MjesneZajednice koji zajednički finansiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Embassy of Sweden in Sarajevo a provodi UNDP Bosnia and Herzegovina

Preuzeto sa: Instagram @zdravodaste