Događaji

Info-dan COST programa

COST – European Organisation on Science and Technology  organizuje 24. maja 2023. godine COST informativni događaj.

Cilj ovog info-dana, koji se održava onlajn, jeste da informiše istraživače i inovatore, sa posebnim naglaskom na mlade istraživače, o načinima podnošenja aplikacija za učešće u COST akcijama – kako podnijeti prijedlog ove akcije i koje aktivnosti finansira COST program.

Informacija o događaju i agenda dostupni su ovdje. Za prisustvo na ovom onlajn događaju neophodna je prethodna registracija.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci