DogađajiIzdvajamo

Jednodnevni događaj “Šta znamo o Zelenoj agendi?”

Popunjavam ove forme prijavljujete se za učešće na jednodnevnom događaju “Ready for Europe: Šta znamo o Zelenoj agendi?” koji će se održati u četvrtak, 1.12.2022. godine, u Banja Luci na adresi Gavre Vučkovića 2, Banja Luka 78000 (JKC – Jevrejski kulturni centar Arie Livne). Tokom trajanja samog događaja, učesnici i učesnice će imati priliku upoznati se sa pojmom EU integracija BiH, kao i ulogom civilnog društva i mladih u tome. Jedan od važnih segmenata ovog procesa jeste ekologija i zaštita okoliša na šta će biti stavljen fokus u drugom dijelu događaja.

Događaj je namijenjen mladima (15 – 30 godina) koji su zainteresovani za temu ekologije i zaštite životne sredine. Tokom događaja, fokus će biti stavljen na “Zelenu agendu” – strategija iz 2019. godine koja bi trebala Evropu učiniti prvim „klimatski neutralnim“ kontinentom do 2050. godine. Tokom događaja govorit ćemo o tome šta ona predstavlja, kako je uklopiti u rad neformalne grupe ili organizacije i kakva je pozicija BiH po pitanju ispunjavanja Akcionog plana za realizaciju Zelene agende. Prijaviti se mogu i omladinska udruženja i organizacije koje se bave ili se žele baviti ovim temama.

Početak događaja je planiran u 11.00, a kraj u 16.00 sati. Tačnu agendu će svi odabrani učesnici i učesnice dobiti najkasnije do 30.11.2022. godine do 12.00 sati.

Refundacija putnih troškova i troškovi ručka su obezbijeđeni za sve učesnike i učesnice događaja, a smještaj će se refundirati po potrebi u odnosu na udaljenost.

Rok za prijavu na događaj je utorak, 29.11.2022. godine, do 23:59. Prednost prilikom selekcije imaju mladi koji su članovi i članice omladinskih udruženja u strukturi Vijeća mladih FBiH.

Događaj se realizuje u sklopu projekta “Ready for Europe” kojeg implementira RE.TE. – Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju u partnerstvu sa Vijećem mladih Federacije BiH, a finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije.

Izvor: Saopštenje