Dvije izložbe o Petru Velikom

Povodom 350. godišnjice od rođenja ruskog cara Petra Velikog (1672–1725), na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci 25. novembra 2022. godine biće otvorene izložbe „Rusko-srpski odnosi u doba Petra Velikogˮ i ,,Petar Prviˮ.

Otvaranje izložbe „Rusko-srpski odnosi u doba Petra Velikogˮ predviđeno je za 25. novembar 2022. godine u 12 časova, a tim povodom u svečanoj sali broj 201 Fakulteta političkih nauka gostima će se obratiti prof. dr Ranka Perić Romić, dekan Fakulteta političkih nauka i dr Georgi Engelhardt, viši savjetnik u Ruskom centru za nauku i kulturu „Ruski domˮ u Beogradu. Zatim će uslijediti predavanje doc. dr Olega Soldata o stripu, kao uvod u izložbu „Petar Prviˮ, čije je otvaranje zakazano istog dana.

Inače, izložbu ,,Rusko-srpski odnosi u doba Petra Velikogˮ priredili su Rusko istorijsko društvo, Fondacija „Istorija otadžbineˮ i Ruska nacionalna biblioteka u Sankt Peterburgu. Ova izložba se sastoji od 18 panoa sa prikazom jedinstvene istorijske građe iz ruskih kolekcija i prikazuje odnose Petra Velikog sa njegovim slavnim srpskim saradnicama prof. Savom Vladislavićem iz Gacka, admiralom Matijom Zmajevićem i Markom Martinovićem. Izložba, čiji je kustos dr Ivan Poljakov sa Odjeljenja za rukopise Ruske nacionalne biblioteke u Sankt Peterburgu, obuhvata i istoriju upućivanja ruskih učitelja u srpske krajeve.

Izložba „Petar Prviˮ je izložba Ruskog naučnog instituta sa reprodukcijama istoimenog biografskog stripa, koji su 1941. godine u „Politikinom zabavniku“ objavili ruski slikari Konstantin Kuznjecov i Pavle Poljakov. Važno je naglasiti i da je distribucija ovog stripa bila spriječena Aprilskim ratom 1941. godine i njemačkom okupacijom Jugoslavije.

Postavka izložbi o Petru Velikom na Fakultetu političkih nauka organizovana je u saradnji sa Ruskim centrom za nauku i kulturu ,,Ruski domˮ iz Beograda.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci