IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – Univerzitet Santijago de Kompostela

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu Santijago de Kompostela, Španija.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i trećeg ciklusa, koje se moraju realizovati u ljetnjem semestru akademske 2022/23. godine. Trajanje razmjene je pet (5) mjeseci na prvom ciklusu, odnosno tri (3) mjeseca na trećem ciklusu.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija u oblastima Hemija i Engleski jezik i literatura, odnosno studenti trećeg ciklusa studija u sljedećim oblastima – https://www.usc.gal/en/studies/doctoral-programme.

Iznos stipendije:

 • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
 • Putni troškovi do iznosa od 360,00 evra,
 • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:

 1. Kopiju pasoša,
 2. CV u Europass formatu,
 3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1),
 4. Prepis ocjena na engleskom jeziku,
 5. Motivaciono pismo,
 6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja.

LINKOVI:

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija dostavlja se putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 23. novembra 2022. godine do 12.00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u ljetnjem semestru akademske 2022/23. godine, uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Odabir kandidata vrši se u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
 2. Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci