DogađajiIzdvajamo

Rodno zasnovana diskriminacija: od obrazovanja do tržišta rada

ORANGE THE WORLD!

Svjetlana Ramić Marković je projekt menadžerica Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, sa preko deset godina iskusutva rada u područjima ljudskih prava, ravnopravnosti polova i evropskih integracija.

Autorica je mnogobrojnih istraživanja, a njena istraživačka interesovanja obuhvataju ravnopravnost polova i tržište rada, te građansko učešće u različitim procesima demokratizacije na Zapadnom Balkanu.

Koji rodno zasnovani stereotipi nas okružuju od najranijih dana? Koliko je rodno zasnovana diskriminacija prisutna u obrazovnom sistemu naše zemlje? Kome prijaviti seksualno uznemiravanje od strane asistenta/kinje i čemu služe Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja? Šta ako Vas neko na intervju za posao pita da li planirate imati djecu?

O ovim i srodnim temama razgovaraćemo sa Svjetlanom 22.11. 2022. godine na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.

Prijave putem linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeL921ik9y1k6B17FEB-4s2FeAkyJMawvbdIURbWErAc8doQ/viewform

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa III” i projekta “Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja životnih vještina na Balkanu”, koji podržava Vlada Švicarske, Oak Fondacija, Austrian Development Agency i CARE International Balkans.

Preuzeto sa: Instagram @perpetuummobilebl