Ostalo

Indeks rodne ravnopravnosti Bosne i Hercegovine

Po pitanju ravnopravnosti polova u domenu rada, Bosna i Hercegovina sa svojih 62.8 indeksnih bodova daleko zaostaje za Evropskom unijom koja ima 81,3 indeksna boda. Osim toga, na najnižem mjestu je i u poređenju sa zemljama Zapadnog Balkana u ovom domenu. Ovo je danas rekao Saša Leskovac iz Agencije za ravnopravnosti polova BIH, predstavljajući prvi parcijalni Indeks rodne ravnopravnosti BiH.

Kompletan Indeks koji mjeri nivo rodne ravnopravnosti u šest domena života (vrijeme, novac, zdavlje, moć, znanje i rad) nije mogao biti urađen zbog nedostatka rodno razvrstanih podataka.

Na skali od 1 do 100 (gdje bi 100 bodova značilo punu rodnu ravnopravnost), Bosna i Hercgovina u domenu znanja ima 58,7 indeksnih bodova, što je za 4 manje od EU prosjeka. U poddomenu „politička moć“ BiH ima 40,8 bodova, što je znatno niže od EU prosjeka koji iznosi 58 indeksnih bodova.

Rezultati prvog Indeksa rodne ravnopravnosti predstavljeni su na konferenciji u Sarajevu.

Inače, Indeks rodne ravnopravnosti je alat za mjerenje napretka rodne ravnopravnosti u EU koji je razvio Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE). Daje veću vidljivost područjima koja trebaju poboljšanja i u konačnici podupire kreatore politike da osmisle efikasnije mjere za rodnu ravnopravnost. Prvi je objavljen 2013. godine.

Preuzeto sa: HCA BL