GrantoviIzdvajamo

Raspisan Konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2022. godinu

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je danas Konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2022. godinu.

Prema ovom konkursu, Ministarstvo će između ostalog sufinansirati studentsko organizovanje, međunarodnu saradnju, organizaciju međunarodnih studentskih skupova i susreta, stručne programe, tribine i predavanja kao i naučno-stručne radove, sportske i kulturne aktivnosti i edukacije, studentske medije i ostale projekte koji doprinose unapređenju studentskog rada i organizovanja.

Sredstva predviđena budžetom za 2022. godinu za ove namjene iznose 190.000 KM. Komisija za izbor programa i projekata vrednovaće pristigle prijave u skladu s kriterijumima utvrđenim pravilnikom.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo