Raspisani Javni pozivi za dodjelu sredstava granta za sufinansiranje projekata odnosno programa humanitarnih organizacija te projekata i programa ostalim udruženjima i fondacijama

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, raspisalo je danas (srijeda, 9.11.2022.) Javne pozive, sa obrascima, za dodjelu sredstava granata za sufinansiranje projekata/ programa humanitarnih organizacija: humanitarnog društva „Kolo srpskih sestara“, dobrotvornim društvima „Merhamet“ u Republici Srpskoj i udruženjima i organizacijama civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata i projekata/programa ostalih udruženja i fondacija.

Isti se mogu preuzeti i sa internet stranice resornog ministarstva (Rubrika JAVNI POZIVI 2022.)

Javni pozivi ostaju otvoreni 15 dana, od dana objavljivanja.

Preuzeto sa: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave