Završen proces izrade „Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je završilo je proces izrade Omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine u okviru kojeg su održane dvije javne konsultacije sa građanima u Trebinju i Laktašima. Na javnim konsultacijama učestvovalo je ukupno 125 zainteresovanih građana, prvenstveno mladih, iz 40 jedinica lokalne samouprave, a dokument je bio dostupan na uvid javnosti na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta i primjedbi nije bilo.

U izradi ove petogodišnje, četvrte po redu strategije za mlade, aktivno je svoj doprinos dalo 70 predstavnika mladih, omladinskih organizacija i centara, volonterskih servisa, te predstavnika resorno nadležnih institucija i ustanova.

„Ovaj dokument obuhvata nastavak dosadašnjih uspješnih programa, ali i brojne nove mjere, programe i projekte, koje su mladi definisali kao prioritetne, da bi ova zemlja u budućnosti bila po njihovoj mjeri idealno mjesto za život i razvoj. Kao što je definisano i u samoj viziji Omladinske politike:„Više i bolje – PO MJERI MLADIH“, realizacijom predloženih projekata i mjera očekuje se stvaranje povoljnih prilika za sve mlade u Republici Srpskoj i unapređivanje brojnih oblasti važnih za kvalitetan život mladih, ali i ostalih građana.“-izjavila je pomoćnik ministra za omladinu, Branka Malešević.

Procesu izrade dokumenta pružena je tehnička asistencija putem projekta EU4CS (EU for Civil Society), te Programa zadržavanja mladih u BiH- „Opšta mobilizacija“ koje finansira delegacija EU u BiH, kao i od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Nakon održavanja sjednice Savjeta za mlade Republike Srpske, te dobijanja saglasnosti resornih ministarstava „Omladinska politika Republike Srpske od 2022. do 2026. godine“ će biti upućena na usvajanje Vladi Republike Srpske.

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta