DogađajiIzdvajamo

Prijavite se za Kamp Mladih Lidera

Pozivaju se svi srednjoškolci iz država bivše Jugoslavije da se prijave za „Kamp Mladih Lidera”, sedmodnevni seminar koji će se po drugi put održati ovog ljeta u periodu 17-23. avgusta na Zlatiboru u hotelu „Palisad”.

OBLAST: projekt menadžment, lični i karijerni razvoj

OPIS: 16 srednjoškolaca će imati priliku da uči o projektnom menadžmentu, ličnom i karijernom razvoju, a najbolji će imati priliku da nastave svoje usavršavanje nakon kampa.

Na seminaru Projektnog Menažmenta učesnici će imati priliku da steknu osnove rada na projektima svih razmjera i upoznaju se sa osnovama pravljenja istih – počevši od pronalaženja budžeta i pisanja zahtjeva za projekte do realizacije projekata u svojim i širim zajednicama. Ovaj seminar će dozvoliti učesnicima da pronađu sebe u sferi projektnog menadžmenta i nauče od profesionalaca kako upravljati timom, pisati budžete, organizovati događaje i rješavati probleme u svojim zajednicama na konkretan način. Svi učesnici će imati zagarantovanu priliku da volontiraju u jednoj od omladinskih kancelarija u svom regionu kako bi mogli odmah da primijene naučena znanja.

Karijerni Razvoj i Lični Razvoj su dva suplementarna modula i svi učesnici će biti deo jednog od njih.

Modul Karijerni Razvoj će pružiti učesnicima znanja potrebna za funkcionisanje i napredovanje u modernom društvu 21. vijeka. Kroz razne radionice učesnici će naučiti kako da budu kompetentni u okruženjima koja zahtijevaju visok nivo profesionalnosti i znanja. Predavači će prenijeti znanja o normama profesionalnog svijeta, pisanju CV-a, profesionalnog obraćanja i pisanja ali će i dati učesnicima savjete i resurse koji će im pomoći da napreduju i definišu sebe u hiper-kompetentnom okruženju.

Modul Lični razvoj će pružiti učesnicima znanja i vještine za unapređenje sebe kao ličnosti i priliku da započnu put ličnog razvoja. Vještine i znanja koje stiču su produktivno upravljanje svojim vremenom, planiranje aktivnosti i obaveza, efikasna komunikacija, analiza svojih prednosti i mana, kao i pravljenje plana ličnog razvoja.

Nakon završetka Kampa Mladih Lidera svi učesnici će biti u mogućnosti da se prijave za posebnu poziciju „Istaknuti Lider”. Tri najbolja učesnika će nakon posebnog selekcionog procesa biti izabrani za ovu poziciju. Titula „Istaknutog Lidera” će trajati 6 mjeseci i zahtijevaće od učesnika da uz određen budžet organizuju minimum tri projekta u svojim zajednicama. Svaki „Istaknuti Lider” će imati ličnog (profesionalnog) mentora sa kojim će se sastajati jednom nedeljno i još više razvijati znanja stečena na Kampu kao i organizovati svoje projekte.

USLOVI: Mogu se prijaviti svi srednjoškolci iz država bivše Jugoslavije.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular.

ROK ZA PRIJAVU: 17.07.2022. godine

Detaljnije: https://kampmladihlidera.com/prijava/

Preuzeto sa: mladiinfo.me