Poziv za odabir vanjskog evaluatora programa YourJob

Caritas Austrije poziva zainteresovane kandidate za prijavu na poziv za vanjskog procjenitelja/evaluatora projekta „YourJob” – Regionalni projekt stvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih na Balkanu.

Trogodišnji regionalni program YourJob provodi mreža Caritasa u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji u 14 gradova/općina, a ima za cilj osnaživanje mladih pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. U Bosni i Hercegovini YourJob program provodi Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritasom biskupije Banja Luka, a uz financijsku potporu Caritasa Austrije, Austrijske razvojne Agencije, Fondacije Medicor i Renovabisa.

Zahtjevi za pojašnjenja mogu se poslati najkasnije do 03.01.2022. na birgit.ertl(at)caritas-austria.at

Dostavljanje natječajne prijave/ponude na Engleskom jeziku putem e-maila najkasnije do 10.01.2022. E-mail: barbara.reiterer(at)caritas-austria.at

Više informacija http://caritas.ba/hr/natjecaji/javni-poziv-za-prijavu-kandidata-zainteresiranih-za-vanjskog-evaluatora/1418

Preuzeto sa: Instagram @yourjobbih