Banja Luka domaćin Osme konferencije omladinskog rada – KORA 8

Profesionalizacija omladinskih radnika, sigurnost mladih na internetu i digitalizacija tehničkih aspekata omldinskog rada teme su ovogodišnje Konferencije, koju organizuju NVO „M.O.C.A.R.T Republike Srpske – Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trenig“ i „Perpetuum mobile – Institut za ravoj mladih i zajednice, kao sekratrijat Mreže.

Imajući u vidu da se 25. novembra obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, simboličnim puštanjem narandžastih balona, aktivisti omladinskih organizacija podržali su borbu protiv nasilja nad ženama.

Konferencija okuplja ključne aktere u radu sa mladima među kojima su svakako i predstavnici republičkih i lokalnih institucija, pa je otvaranju Konferencije prisustvovala i savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti Milada Šukalo koja je kazala da je veoma značajno što je Banja Luka domaćin ovogodišnje Konferencije omladinskog rada – kao jednog od najvažnijih događaja za mlade i omladinske politike u Republici Srpskoj.

– U proteklom periodu potrudili smo se da prostor Doma omladine preuredimo i prilagodimo, te da ga stavimo na raspolaganje mladim ljudima, pa me izuzetno raduje što se Konferencija na kojoj učestvuje preko stotinu mladih održava upravo na ovom mjestu – poručila je savjetnica Šukalo, dodavši da je cilj i bio da se mladima obezbijedi mjesto na kojem će moći nesmatano sprovoditi sve svoje aktivnosti.

Izvršni direktor Instituta Perpetuum mobile – Sekretarijata mreže M.O.C.A.R.T., Ilija Trninić kazao je da je održavanje ove Konferecije izuzetno značajan događaj, na kojem će se obraditi teme od značaja za mlade ljude i njihov razvoj.

– Osim što je simbolično podržana borba protiv nasilja nad ženama, mladi će imati priliku da na Konferenciji diskutuju i o drugim važnim temama. S obzirom na to da je posljednja konferencija održana prije pandemije, značaj Osme konferencije ogleda se upravo u temama koje će obuhvatiti promociju zdravih životnih stilova u doba pandemije, ali i teme sigurnosti mladih na internetu sa fokusom na uticaj interneta na devijantno i nasilno ponašanje, te mnoge druge teme – poručio je Trninić.

On je istakao da su učesnici Konferencije pristigli iz brojnih gradova Republike Srpske i BiH, a da je glavni cilj da oni pošalju poruku o pravcu kojim treba da se kreću mladi, pa će tako po završetku dvodnevnih susreta zaključci koje mladi donesu na Konferenciji biti upućeni Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kako bi isti bili uvršteni u dokument „Omladinska politika Republike Srpske“.

Pomoćnica ministra za porodice, omladine i sporta Republike Srpske Branka Malešević kazala je da Ministarstvo trenutno radi na izradi Omladinske politike za narednih pet godina, te da će zaključci Konferencije svakako poslužiti kao temelj i ideja pri izradi ovog značajnog dokumenta.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka