Događaji

Tri radionice o borbi protiv nasilja nad ženama

Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci, u okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), organizuje tri radionice usmjerene ka promociji obilježavanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Radionica „Koncept rodne ravnopravnosti“ biće održana 16. novembra 2021. godine u 10 časova u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Druga radionica, koja nosi naziv „Rodno zasnovano nasilje“, održaće se 23. novembra tekuće godine u 10 časova takođe u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Radionica „Smjernice za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja“ biće održana 24. novembra u sali 79, na drugom spratu Pravnog fakulteta.

Radionice su namijenjene studentima svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a usmjerene su ka promociji rodne ravnopravnosti, odnosno prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Poslije završetka radionica, polaznici će imati priliku da prijave vlastite ideje za obilježavanje pomenute globalne kampanje, a za realizaciju najbolje ideje predviđen je novčani fond od 2000 KM.

Projekat ,,UNIGEM’’ realizuje TPO fondacija u saradnji sa 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci