Događaji

Poziv organizacijama civilnog društva: Osnovni trening zagovaranja

Centar za promociju civilnog društva poziva predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva na dvodnevni osnovni trening zagovaranja.

U okviru projekta Misli o prirodi!, kojeg implementira Centra za promociju civilnog društva a finansijski podržava Švedska, planirana je realizacija treninga periodu od 30.11. do 01.12. iz oblasti zagovaranja za sve zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva koje u fokusu svog djelovanja imaju zaštitu okoliša. Ohrabrujemo i predstavnike i predstavnice medija, neformalnih grupa, aktiviste i aktivistkinje za zaštitu okoliša da se prijave za trening.

Neke od tema koje će biti obuhvaćene na ovom treningu su:

  • Predstavljanje utjecaja na javne politike: EU i bh. praksa
  • Izgradnja argumentacije za zagovaranje
  • Praktična primjena znanja

Svi zainteresovani su dužni potvrditi svoje učešće na treningu, na način da popune prijavu sa slijedećeg linka: https://forms.office.com/r/cazebei05A

Rok za dostavljanje prijava je srijeda, 17.11.2021. godine.

Projektno osoblje će kreirati komisiju za odabir učesnika i učesnica treninga na način da će prioritet imati osobe sa najbolje opisanom motivacijom za učešće na treningu, a dodatni kriteriji su rodna zastupljenost učesnika/ca te regionalna zastupljenost. Potvrdu učešća će polaznici dobiti najkasnije 5 radnih dana od dana prijave.

Trening će se održati u Sarajevu. Agenda treninga će biti dostavljena nakon potvrde učešća.

Svi učesnici treninga će biti smješteni u jednokrevetnim sobama. Troškove smještaja, ručka i osvježenja, te troškova putovanja će snositi organizator treninga, Centar za promociju civilnog društva, kao implementator projekta.

Učesnici koji dolaze van Sarajeva mogu doći dan prije ukoliko žele, te je neophodno da to navedu u svojoj prijavi.

Tokom realizacije treninga poštovaćemo sve preventivne mjere koje se odnose na COVID-19, a koje se tiču međusobnog rastojanja između učesnika i učesnica treninga, obavezno nošenje zaštitne maske, te dezinfekcije svih radnih površina.

Preuzeto sa: mreza-mira.net