Konkursi

Pokreni se! – Umjetnički konkurs

Pokreni se ! vas da pošaljete svoje radove na umetnički konkurs u čast prvog rođendana Pokreni se!

Link ka formularu: https://forms.gle/Q6Tx6gczyAs8DwH56

Internacionalna grupa Pokreni se! pokreće umetnički konkurs! Cilj ovog umetničkog konkursa je da podstakne mlade da razmišljaju na teme iz različitih uglova i prema tome da ih predstave u tri vida: prozom, poezijom , likovnim radom ili digitalnim dizajnom

Teme konkursa:

  1. Mir
  2. Zajednica

Rok za predaju radova: 10.11.2021. u 23.59

Kako konkurs funkcioniše?

Bira se jedna od dve ponuđene teme i kreira se rad u jednom od četiri ponuđena oblika, a to su: proza, poezija, likovni rad i digitalni dizajn. Proza i poeziju je neophodno predati u Word formatu, font Times New Roman veličine 12. Likovni rad može se predati skeniran u pdf formatu ili slikan na način da se rad vidi bistro tj. bez zamućenja. Digitalni dizajn može u bilo kom formatu koji Google forms podržava kao prilog.

Izabranim radovima biće dodeljene nagrade koje su obezbedili Krojačeva škola i Plato izdavačka kuća! Određen broj radova koji ne bude nagrađen biće upotrebljen za magazin koji Pokreni se! pokreće! Ukoliko imate problema sa predajom rada, možete se obratiti na dole napomenuti mejl!

Srećno svima!

Ukoliko imate neka pitanja naši kontakt podaci su sledeći:
Instagram: @pokreni.se
Facebook: Pokreni se / Move on
Mail: contact.pokrenise@gmail.com
Telefon:+381677231003