Akademija biznis transformacije

Kompanija Alphabet Group organizuje Business Transformation Academy (Akademiju biznis transformacije), trening za razvoj menadžera sa majndsetom lidera 21. vijeka. Business Transformation Academy, trening koji se sastoji iz 6 modula kreće 30.10.2021, u Banjoj Luci, a na tom putu pratiće vas vrhunski eksperti iz oblasti razvoja profesionalnih vještina.

Razmišljate li kao lider 21. vijeka?

Biti bolji, uspješniji i drugačiji od drugih. Razmišljati kao lider ključ je postizanja organizacione kulture koja prevazilazi izazove savremenog poslovanja, stvara inovativna rješenja, te kreiranjem sistema prema potrebama same organizacije, dovodi do transformacije poslovanja i vrhunskih poslovnih rezultata.

Prateći potrebe domaćih i regionalnih kompanija, kompanija Alphabet Group razvila je poseban program za sve trenutne i/ili buduće menadžere u kompanijama, nasljednike kompanija i talentovane zaposlene koji nudi sve potrebne vještine za postizanje vrhunskih performansi menadžmenta.

Šta možete očekivati na Akademiji za biznis transformaciju?
Trening razvoja menadžera sa majndsetom lidera organizovan je u 6 modula:

MODUL I – Liderstvo
MODUL II – Interno preduzetništvo
MODUL III – Upravljanje stresom za menadžere (Rezilijentnost)
MODUL IV – Komunikacija i prodaja za menadžere
MODUL V – Marketing za menadžere
MODUL VI – Upravljanje (poslovnim) navikama

Koje vještine i procese ćete unaprijediti i poboljšati na na Business Transformation Academy?

LIDERSKE VJEŠTINE
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I EFIKASNOSTI
POVEĆANJE VIDLJIVOSTI

Na samom početku treninga, učesnici će biti testirani prvim domaćim online asesment alatom – Test kompetencija – koji mjeri 20 ključnih vještina u poslovnom svijetu, a koji je u saradnji sa vrhunskim domaćim i regionalnim psiholozima i HR profesionalcima razvila kompanija Alphabet Group. Testiranje ima za cilj da se prepoznaju jake strane i zone razvoja polaznika na početku treninga i potom izvrši evaluacija zaposlenih nakon šest mjeseci.

Više informacija na: https://alphabetgroup.net/business-transformation-academy