Volontiranje

Transparency International BiH: Javni oglas za prijem volontera

Pet izvršilaca, Banja Luka/Sarajevo

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini (TI BiH) poziva mlade osobe u dobi od 20 do 35 godina da se prijave na otvoreni poziv za volontiranje u TI BiH-u.

Volonteri će biti angažovani na poslovima prikupljanja, pripreme, unosa i obrade podataka vezanih za oblasti djelovanja TI BiH. Stoga se od potencijalnog kandidata očekuje visok nivo informatičke pismenosti koja podrazumijeva poznavanje rada na računaru sa akcentom na aplikacije za tabelarnu obradu podataka (MS Excel, Google Sheets) kao i ispoljavanje analitičkih sposobnosti, preciznost i predanost detaljima.

Tokom volontiranja zainteresovani će se imati prilike upoznati se sa aktivnostima TI BiH-a, kroz edukacije steći nova znanja u oblastima u kojima djeluje TI BiH, razviti profesionalne vještine kao i dobiti referencu o stečenom iskustvu. Volonterski angažman odvijaće se kombinacijom rada iz kancelarija TI BiH-a i rada od kuće. Neto naknada za volontiranje mjesečno iznosi 350,00 KM.

Oglas ostaje otvoren do 10.09.2021. godine. Početak volonterskog rada predviđen je od 20.09.2021. godine, a ugovor se zaključuje na tri mjeseca.

Zainteresovani kandidati treba da dostave CV i motivaciono pismo (uz obaveznu naznaku da li se prijavljuju za volontera u Sarajevu ili Banjaluci) na e-mail info@ti-bih.org.

Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug.

Transparency International u BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Poziv za volontere 30.8.2021

Preuzeto sa: Transparency International BiH