Grantovi

Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2021. godini u oblasti omladine

Na osnovu šlana 4. Pravilnika o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava pd igara na sreću, člana 6. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću i šlana 2. Metodologije upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavljuje: KONKURS za raspodjelu sredstava od igara na sreću u 2021. godini u oblasti omladine.

Poziv možete preuzeti ovdje.

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta