Grantovi

Poziv za prijave na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio Poziv za prijave na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD).

Rok za dostavljanje prijava je 27. maj 2020. godine do 23:59 časova.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju.

Cilj poziva je podrška za:

  • donošenje i/ili sprovođenje politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva koje se smatraju neophodnim za podršku regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti organizacije i institucije iz javnog sektora, nevladine organizacije i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100 000 USD.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su ovdje
https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-international-fund-cultural

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju