anketa

Ostalo

Poziv za mlade inovatore u Bosni i Hercegovini

𝗣𝗼𝘇𝗶𝘃 𝘇𝗮 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘂 𝗕𝗼𝘀𝗻𝗶 𝗶 𝗛𝗲𝗿𝗰𝗲𝗴𝗼𝘃𝗶𝗻𝗶! 🌟 Ž𝗲𝗹𝗶𝗺𝗼 č𝘂𝘁𝗶 𝘃𝗮š𝗮 𝗿𝗮𝘇𝗺𝗶š𝗹𝗷𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗷𝗲 𝗼 𝗯𝘂𝗱𝘂ć𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗻𝗶𝗵 𝗶 𝗸𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗻𝗶𝗵

Read More