Zapošljavanje

Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternog eksperta

Udruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” potražuje izradu stručne ekspertize iz oblasti ekonomije.

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša, te efikasnijeg uključivanja u proces javnih konsultacija u zakonodavnom procesu iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom iz Sarajeva i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi da pružalac usluge analizira nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske i nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji Federacije BiH (dalje: Zakona), te na osnovu stručne analize pripremi komentare, sugestije i preporuke, odnosno izmjene istih nacrta Zakona, a koje će služiti u svrhu zagovaranja usvajanja ovih akata u što kvalitetnijem tekstu.

Otvorena pozicija:

  1. Stručni ekspert iz oblasti ekonomije (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta ekonomske opravdanosti) – jedna pozicija

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternih eksperata je 15. juni 2021. godine do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja Vaše ponude (primjer finansijske ponude) možete pogledati na ovom linku. (ToR). Napomena: ToR će biti naknadno modifikovan u dijelu rokova zbog ponavljanja poziva.

Preuzeto sa: Centar za životnu sredinu