Grantovi

Podrška inovatorima i inovatoricama u BiH

U skladu sa raspoloživim sredstvima „Trezor bh. inovacija“ objavljuje javni poziv za apliciranje za podršku u vidu grantova i angažovanja patentnog zastupnika/ce.

Trezor bh. inovacija je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Islamska razvojna banka.

Cilj ovog projekta jeste provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

Projektom je planirana dodjela 4 vrste grantova:

  1. Grant za konsenzualni patent (GKP)
  2. Grant za potpuno ispitivanje patenta (GPI)
  3. Grant za međunarodnu zaštitu – PCT (GPCT)
  4. Grant za testiranje i kreiranje prototipa (GTKP)

i podrška u vidu ekspertske usluge (ES) u procesu patentiranja (angažovanje patentnog zastupnika/ice).

Pregled visine grantova koji će se dodijeliti:

PODRŠKA – IZNOS SREDSTAVA

  • Grant za konsenzualni patent (GKP) – $240
  • Grant za potpuno ispitivanje patenta(GPI) – $1,120
  • Grant za međunarodnu zaštitu PCT (Gpct) – $2,400
  • Grant za testiranje i kreiranje prototipa (GTKP) – $2,000
  • Ekspertska usluga (patentni zastupnik) – $500

Neophodna dokumentacija za podnošenje prijava

Format poziva za dostavljanje prijedloga sastoji se od:

  • Formulara s projektnim prijedlogom (Aplikacioni obrazac):

Aplikacioni obrazac za GKP, GPI, GPCT i ES

Aplikacioni obrazac za GTKP

Rok za slanje aplikacija je 28.05.2021. godine do 13:00h.

Cijeli poziv možete pronaći OVDJE.

Preuzeto sa: hocu.ba