Donacija kompjuterske opreme neprofitnim/dobrotvornim organizacijama u BiH

Grupacija Svjetske banke (IBRD i IFC) u Bosni i Hercegovini poziva dobrotvorne/neprofitne organizacije koje djeluju u BiH da se prijave za donaciju korištene kompjuterske opreme. Oprema će biti donirana jednoj ili više organizacija, bez ikakvih garancija Grupacije Svjetske banke.

Doniraće se sljedeća oprema:

  • desktop računari bez monitora (Lenovo Tiny M92p, SFF M93p),
  • laptop računari (Lenovo T460s, X1 Yoga) sa ili bez doking stanica

Uz zahtjev za donaciju, organizacije trebaju priložiti krakti opis svrhe korištenja oprema, kratku prezentaciju organizacije uz najvažnije postignuća, te dokaz o statusu/registraciji organizacije. Sve prijave trebaju biti na engleskom jeziku.

Opremu će donirati komisija sastavljane od osoblja IBRD-a i IFC-a, u dva termina: u aprili i junu 2020.

Rok za dostavljanje prijava: 15. mart (prvi termin), 15. maj (drugi termin)

Aplikacije možete poslati na: mail_to_bosnia@worldbank.org

Primarni kriterij za odabir biće očekivani pozitivni društveni i ekonomski efekat korištenja opreme.

Jedna organizacija može se prijaviti samo jednom. Sve prijave koje ne budu pozitivno razmotrene u prvom roku, biće razmotrene u drugom. (Nije potrebno dvaput aplicirati.)

Preuzeto sa: World Bank Bosnia and Herzegovina