Ostalo

Priručnik za registraciju freelancera

Ukoliko razmišljate o registraciji svog freelance biznisa, bilo da ste na teritoriji Federacije BiH, Republike Srpske ili Brčko distrikta, u saradnji sa Aidom Kosović (Agencija Norma Consulting) i Božanom Ćordom (B Office), pripremili smo priručnik koji vam na jednostavan način objašnjava:

  • razne oblike registracije djelatnosti
  • postupak registracije od A do Ž
  • iznos poreza koji se plaćaju
  • obrasci koji su potrebni prilikom registracije

… i sve detalje na koje želite obratiti pažnju prilikom registracije svog freelance biznisa.

Preuzmi priručnik

Preuzeto sa: freelancing.ba