Saradnja tri univerziteta: Razmijenili iskustva o razvoju preduzetništva

Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL) u saradnji sa Univerzitetom u Tovsonu i Estonskim preduzetničkim univerzitetom primijenjenih nauka, 27. aprila 2021. godine, organizovao je onlajn događaj posvećen razmjeni iskustava o razvoju preduzetništva na univerzitetima.

Zainteresovani studenti i zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci, Univerzitetu u Tovsonu i Estonskom preduzetničkom univerzitetu primijenjenih nauka, ali i šira publika imali su priliku da čuju koje su to najbolje prakse za razvoj studentskog preduzetništva i kako su se te prakse mijenjale s vremenom, od biznis planova do inovacija i kreativnog razmišljanja. Bilo je riječ i o tome kao i koje strategije i metode univerziteti upotrebljavaju kako bi prepoznali studente koji imaju preduzetnički duh. Takođe, učesnici su mogli da čuju koja je u uloga partnerstva u zajednici i mentorstva kako bi se podržalo preduzetništvo i inovacije u kampusima univerziteta, odnosno koja je uloga univerziteta u inovacijskom i preduzetničkom ekosistemu, kao i na koji način se mjeri učinak saradnje sa kompanijama i lokalnim i regionalnim akterima.

Na početku, prisutne su u ime tri univerziteta pozdravili: dr. Kim Šacel, predsjednica Univerziteta u Tovsonu, prof. Mait Rungi, rektor Estonskog preduzetničkog univerziteta primijenjenih nauka i prof. dr Dalibor Kesić, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci.

Inače, Univerzitet u Banjoj Luci je na panelu posvećenom najboljim praksama za razvoj studentskog preduzetništva predstavljala mr Anđela Pepić, rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL. Na panelu na kojem se govorilo o ulozi partnerstva u zajednici i mentorstva u cilju podrške preduzetništvu i inovacija u kampusima univerziteta, Univerzitet u Banjoj Luci predstavljao je dr Jovo Ateljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta.

Podsjetimo, ovaj događaj je prva aktivnost koja se organizuje na osnovu ranije potpisanog Sporazum o saradnji i akademskim razmjenama Univerziteta u Banjoj Luci sa Tovson univerzitetom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Program događaja

Snimak događaja možete pogledate na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=S8Zyqxh1_Zg

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci