Priručnici iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu u BiH

Misija OSCE-a u BiH je nedavno objavila priručnike iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu u BiH.

Priručik za pružaoce zaštite osmišljen kao praktično sredstvo za prepoznavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu. Priručnik u svom sadržaju koristi opise, pravne kvalifikacije, uputstva i kontakte koji mogu biti od koristi institucijama za slučajeve rodno zasnovane diskriminacije na radu.

Drugi priručnik namijenjen je radnicima i radnicama BiH i ima za cilj upoznavanje sa pojmovima rodno zasnovane diskriminaacije sa fokusom na mogućnosti korištenja pravne pomoći i zaštite u slučaju rodno zasnovane diskriminacije na radu.

Preuzeto sa: HCA BL