Događaji

Democracy Reloading Toolkit webinar 2021

BIJ (Bureau International Jeunesse) udruženje organizuje vebinar od 27. aprila do 17. juna, čij je cilj uključivanje mladih u donošenje odluka i poboljšanje lokalne demokratije.

OBLAST: demokratija

OPIS: Democracy Reloading je partnerstvo Erasmus + omladinskih nacionalnih agencija od 2015. godine koje je uspostavljeno kao strateški poziv lokalnim i regionalnim javnim vlastima da se pozabave potrebama i interesima mladih, da angažuju mlade kao aktere rešenja njihovih problema, da povećaju nivo svog vlasništva i odgovornosti za sopstvenu zajednicu i tako poboljšaju lokalno učešće i razviju kvalitet lokalne demokratije.

Vebinari su dizajnirani za opštinske službenike i omladinske radnike koji rade u bliskoj saradnji sa opštinama koji žele da poboljšaju svoje omladinske politike, strukture i projekte koji uključuju mlade u donošenje opštinskih odluka. Oni imaju za cilj da podrže razvoj njihovih sposobnosti korišćenjem online alata.

Svaki vebinar imaće sledeći program:

  • Uvod u Democracy reloading partnerstvo
  • Predstavljanje online priručnika
  • Kako razviti (individualne i kolektivne) sposobnosti uz pomoć Alata
  • Dalje mogućnosti za učenje

Sledeći vebinari biće organizovani između marta i juna 2021:

  • 27. aprila, od 15:30 do 17:00 po srednje evropskom vremenu
  • 25. maja, od 15:30 do 17:00 po srednje evropskom vremenu
  • 17. juna, od 15:30 do 17:00 po srednje evropskom vremenu

USLOVI: Mogu se prijaviti omladinski radnici, treneri, kreatori omladinske politike, istraživači mladih i svi ostali koji su zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular i izaberete datum koji vam najviše odgovara.

ROK ZA PRIJAVU: 21.04.2021. godine

Detaljnije na: https://democracy-reloading.eu/

Preuzeto sa: mladiinfo.me