Nastava na daljinu od 5. do 9. aprila

​Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske je na današnjoj sjednici donio Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj prema kojem će i u narednom periodu, od 5. do 12. aprila 2021. godine, sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj organizovati rad i nastavu na daljinu, u skladu sa Instrukcijom o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu broj 07.04/052-1729-3/21 od 22. 3. 2021. godine

Kada je riječ o testiranju učenika za upis u prvi razred, ono će biti organizovano u skladu sa uspostavljenom procedurom, uz obavezu pridržavanja mjera i preporuka prilikom testiranja djece koje je preporučio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, a o čemu je Ministarstvo obavijestilo sve osnovne škole.

Prema njima, testiranje učenika za upis u prvi razred potrebno je organizovati u skladu sa svim higijensko-epidemiološkim mjerama, termine testiranja učenika vremenski rasporediti na način da se izbjegne gužva i omogući fizička distanca, te omogućiti roditeljima da sa djecom, kao pratnja, mogu ući u školu (uz pridržavanje svih mjera i preporuka).

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture