Organizacije

M.O.C.A.R.T. Republike Srpske: Kvalitetnim radom do održivih rezultata

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske tokom 2020. i početkom 2021. realizovala je projekat „Napravi pokret“ čiji je sastavni dio bio i modul koji se odnosio na javno zagovaranje. Tokom trajanja modula kao jedna od najrelevantnih oblasti koje je neophodno zagovarati izdiferencirala se oblast omladinskih politika, kako na loklanom tako i na republičkom nivou.

Činjenica da su predstavnici Omladinskog kluba Teslić, koji su i na samom modulu pokrenuli inicijativu o izradi omladinskih politika, nastavili sa radom na terenu po ovom pitanju, te su kroz saradnju sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti ove opštine preduzeli prve korake koji vode ka usvajanju Omladinske politike opštine Teslić, govori mnogo o opredjeljenosti mladih da učestvuju u procesima donošenja odluka sa posebnim akcentom na strateške dokumente koji se tiču upravo položaja mladih.

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske zajedno sa Institutom Perpetuum mobile danas je ugostila v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti Slavena Jelića i Omladinski klub Teslić koji je predstavljala Dragana Despić. Sastanak je imao konsultativni karakter u vezi sa pitanjima izrade dokumenta omladinske politike, te uspostavljanja prvog Centra za mlade opštine Teslić. Tokom sastanka iskazana je spremnost na saradnju u svim oblastima o kojim je bilo riječi tokom sastanka, te su dogovoreni naredni koraci.

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske ostaje otvorena za saradnju i podršku svim stalnim, potencijalnim i budućim članicama, te u najvećoj mogućoj mjeri ostaje dosljedna svojoj misiji osnaživanja omladinskih struktura u cilju uključivanja što većeg broja mladih u aktivno učešće u društvenom životu i procesima donošenja odluka kroz korištenje svih elemenata politika i programa prema mladima u saradnji sa vlastima, te drugim partnerima.

Pozdravljamo činjenicu da bez obzira na trajanje projekta na kojem je i pokretnuo pitanje omladinskih politika, postoji opredjeljenost Omladinskog kluba Teslić da zagovaraju unaprijeđenje položaja u svojoj loklanoj zajednici kroz strateške dokumente, čime obezbjeđuju dugoročne rezultate i doprinose demokratizaciji društva.

Preuzeto sa: mocartrs.org