Konkurs za maturante: “Najbolji literarni radovi”

Biramo najbolje literarne radove maturanata Republike Srpske!

Pravni fakultet, Studentski časopis Iustitia i Studentski savez pozivaju sve maturante iz Republike Srpske da od 9. do 31. marta 2021. godine pošalju svoje pisane radove kako bi učestvovali na konkursu i dobili vrijedne nagrade!

Adresa za slanje radova: studentski.savez@student.pf.unibl.org

Obavezni podaci koji se šalju uz rad:

 • Ime i prezime
 • Broj telefona i mail adresa
 • Opština iz koje je škola
 • Škola i razred

Teme:

 1. Čovjek je na mjesto moći postavio većinu, na mjesto sile zakon, a na mjesto odgovornosti postupak glasanja. (H. Hese)
 2. Novac neće stvoriti uspjeh, stvaranje slobode, hoće. (N. Mandela)
 3. Sloboda nije ništa drugo nego šansa da budeš bolji. (A. Kami)
 4. U životu su najgore parnice koje vodimo sami sa sobom. (H. de Balzak)
 5. Slobodna tema.

Nagrade:

 1. 250 KM
 2. 150 KM
 3. 100 KM
 4. i 5. 50 KM
 5. – 10. pokloni

Rang lista će biti objavljena 10. aprila 2021. godine na društvenim mrežama Pravnog fakulteta i Studentskog saveza kao i na sajtu Fakulteta.

Preuzeto sa: Instagram sspf_unibl