Prihvaćen Nacrt budžeta Grada: Javna rasprava do 23. februara

Odbornici Skupštine grada Banje Luke danas su jednoglasno usvojili Nacrt budžeta Grada za 2021. godinu u iznosu od 149,4 miliona KM i uputili ga u javnu raspravu.

Grad Banja Luka poziva sve sugrađane da se u narednih sedam dana uključe u donošenje gradskog budžeta slanjem svojih prijedloga i sugestija na Nacrt, i to putem pisanih dopisa u Gradsku upravu ili elektronskom poštom na adresu: primjedbe@banjaluka.rs.ba.

Svi zainteresovani mogu pogledati Nacrt budžeta na sljedećem linku: https://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/budzet/

Skupština grada na današnjoj sjednici nije glasala o prijedlogu Odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokrenosti na području grada s obzirom na to da je usvojila zaključak da se predložena odluka vrati predlagaču da pribavi mišljenje zainteresovanih organa, fizičkih i pravnih lica i privredne i društvene zajednice, kao i da ispita efekte i posljedice primjene odluke i da istu dopuni u skladu sa pribavljenim materijalima.

Prijedlog gradonačelnika da Milada Šukalo bude izabrana za zamjenika gradonačelnika Banje Luke, nije dobio potrebnu podršku u Skupštini.

–To je još jedna opstrukcija. Mi pokazujemo spremnost na saradnju, što pokazuje i činjenica da ćemo uvažiti prijedloge na nacrt budžeta, da smo uvažili prijedlog skupštinske većine za sekretara Skupštine i odbornici PDP-a i oni koji podržavaju gradonačelnika nemaju problem s tim – kazao je gradonačelnik Draško Stanivuković komentarišući to što nije usvojen prijedlog za zamjenika.

Kako je kazao, nije spreman za političku trgovinu u vezi sa zamjenikom gradonačelnika za neke druge pozicije i funkcije.

-Podržavamo institut konkursa, javnost, transparentost ali smo protiv namještenih konkursa – naglasio je on.

Na današnjem zasjedanju, u okviru tačke dnevnog reda o kadrovskim pitanjima, za sekretara Skupštine grada imenovan je Igor Šukalo, koji je položio svečanu zakletvu.

Donesene su i odluke o objavljivanju javnih konkursa za direktore Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Centra za obrazovanje odraslih i Gradske razvojne agencije.

Iz oblasti prostornog planiranja, usvojene su odluke o donošenju izmjene dijela regulacionih planova stambenih naselja Starčevica i Drakulić, te zaključak o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela RP za prostor Regionalnog centra u Banjoj Luci kao i o ponovnom utvrđivanju nacrta RP za područja naselja Derviši i Novakovići.

Prihvaćene su informacije o radu prihvatnih stanica za djecu i omladinu zatečenu u skitnji/prosjačenju i za odrasle i stara lica zatečena u skitnji i u stanju socijalne potrebe.

Danas usvojenim Programom i planom deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije navedeno je da provođenje mjera sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području grada ima za cilj prevenciju zaraznih bolesti koje na čovjeka prenose glodari, insekti i mikroorganizmi, a time i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva, te prevenciju ekonomskih i drugih šteta.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka