Ostalo

Pokrenut novi EU portal za mala i srednja preduzeca: „Access2Markets“

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je Generalni direktorat za trgovinu Evropske komisije (DG Trade) pokrenuo novi portal za mala i srednja preduzeća pod nazivom: „Access2Markets“.

Acces2Markets je EU portal na kojem izvoznici i uvoznici u EU-a mogu pronaći detaljne informacije o pojednačnim proizvodima, a koje se odnose na:

 • Trgovinske sporazume EU;
 • Trgovinske barijere;
 • Uslove, carine i poreze;
 • Zahtjeve za proizvode;
 • Carinske postupke;
 • Porijeklo;
 • Statistiku.

Osim ključnih informacija o uslovima izvoza i uvoza po zemljama, portal Access2Markets nudi:

 • Vodič za izvoz / uvoz robe i usluga;
 • Detaljne smjernice o pravilima porijekla;
 • Alat koji će vam pomoći da procijenite porijeklo proizvoda;
 • Objašnjenja za trgovinske terminologije;
 • Informacije o vremenu i načinu ukidanja carine u okviru trgovinskih sporazuma;

Novi portal je odgovor na zahtjeve zainteresovanih strana za konkretnijim objašnjenjima trgovinskih sporazuma, kako bi se pomoglo preduzećima u ostvarenju prava na carinske popuste za njihove proizvode. Portal je namijenjen malim i srednjim preduzećima koja već posluju na međunarodnoj razini, te i onima koja tek počinju istraživati mogućnosti na inostranim tržištima i dostupan je na 24 službena jezika EU (među kojim je i hrvatski jezik, interesantan za naš region).

Evropska unija ima veliku mrežu trgovinskih sporazuma potpisanih sa više od 70 država i regija i trenutno pregovara o mnoštvu novih pogodnosti. Novi portal raščlanjuje ovaj složeni skup pravila u praktične informacije, kako bi manja preduzeća mogla ostvariti jednostavniji i lakši pristup relevantnim informacijama.

Na portalu su predstavljeni trgovinski uslovi za uvoz robe u EU i izvoz robe na više od 120 inostranih tržišta-destinacija.

Sve informacije o novom portalu možete pronaći na zvaničnoj web stranici: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/

Preuzeto sa: komorabih.ba