Ostalo

Izložbom fotografija obilježen Svjetski dan zaštite močvarnih staništa

Povodom obilježavanja svjetskog dana zaštite močvarnih staništa, 2. februara, Centar za životnu sredinu organizovao je izložbu amaterskih fotografija i video materijala značajnijih močvarnih staništa Bosne i Hercegovine pod nazivom “Art for swamps, art for conservation”. Fotografije su na kreativan način prikazale područje prirodnog rezervata “Bardača”, a promotivni video materijali su predstavili pejzaže zaštićenog područja “Tišina” i kraških polja.

U okviru izložbe predstavljene su i aktivnosti Centra za životnu sredinu na zaštiti područja bare Tišine kod Šamca, gdje je trenutno objavljen javni poziv za ponude izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem Tišina, dok se u svrhu revitalizavije staništa prošle godine se radilo na uklanjanju invazivnih vrsta.

Cilj izložbe je podizanje svijesti i informisanje javnosti o značaju močvarnim staništima, kao i o ljudskim aktivnostima koji dovode do narušavanja istih. Pored informisanja bitno je i pokretanje dijaloga o tome šta mi kao pojedinci i kao zajednica možemo da uradimo da ih zaštitimo od uništavanja i nestajanja.

Močvarna staništa su utočišta velikog broja vrsta, predstavljajući centre raznolikosti živog svijeta koji su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih mnoge čovjek koristi i u određenoj mjeri zavisi od njih.

Na važnost močvarnih staništa ukazuje i Ramsarska konvencija, čijih 50 godina danas slavimo, a koja ima za cilj zaštitu i očuvanje svih vlažnih područja. Na teritoriji Bosne i Herzegovine Ramsarskom područjem su proglašena samo tri područja, a to su: Prirodni rezervat “Bardača” (Bardača-močvarni kompleks), Livanjsko polje i Park prirode “Hutovo blato”. Nažalost sama konvencija nije pravno obavezujuća i potrebno je uskladiti sa domaćom legislativom.

„Bosna i Hercegovina nažalost ne prepoznaje i ne cijeni svoje prirodno bogatstvo. Močvare i močvarna staništa su predmet izložbe kojom na ovaj način pokušavamo prenjeti široj javnosti važnost ovih ekosistema. Pored raznolikosti vrsta koje nastanjuju močvarna staništa, važno je istaknuti njihov značaj u kontroli poplava, regulaciji vodenih rezervi i prečišćavanju vode. Ovom izložbom nadamo se da ćemo makar malo promijeniti odnose prema močvarama te prenijeti djelić ljepote i čari ovih staništa. Nažalost mnoga močvarna staništa su isušena, a na nama je da zaštitimo ono što smo zatekli“, istakao je Nikola Pećanac, aktivista Centra za životnu sredinu i jedan od autora koji su predstavili svoje radove na izložbi.

I Ivana Kisin, aktivistkinja Centra za životnu sredinu i ističe da je važno je da se močvarna staništa sačuvaju od uništenja, jer čovjek trpi direktne posljedice u vidu klimatskih promjena, nestanja zaliha pitke vode, kao i razornih i čestih poplava.

«Jedan od načina kojim to možemo da uradimo jeste da legalnim putem ova staništa proglasimo zaštićenim i da obnovimo prethodno uništena močvarna staniša», zaključuje Ivana.

Preuzeto sa: Centar za životnu sredinu