Institucije

Odobrena prisustva sjednicama NSRS i skupštinskim odborima

Odluka Kolegijuma o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2021. godini

Na osnovu člana 23. alineja 14. i člana 47. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 18. januara 2021. godine donio je ODLUKU o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2021. godini.

Odluku možete pogledati ovdje.

Preuzeto sa: NSRS