Konkursi

Kulturni centar UDAS: Javni konkurs za izlagačke aktivnosti u 2021. godini

Kulturni centara UDAS Banjaluka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva i vajarstva umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2021. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  1. diplomirani likovni umjetnici sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona
  2. studenti/kinje sa i bez invaliditeta završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona

Zainteresovani kandidati/kinje trebaju da dostave sledeće podatke:

  1. Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  2. Biografiju
  3. Deset (10) fotografija umjetničkih radova sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka)
  4. Umjetnčka izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)

Način prijave: Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila: kulturnicentarudas@gmail.com

Rok za prijavu: Konkurs je otvoren do 05. februara 2021. godine

Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti do 13. februara 2021. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

Napomena: U KC UDAS moguće je izložiti ukupno 17 radova B1 formata. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je umjetnički savjet odabrao.

KC UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja kataloga i plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za učesnike i posjetioce tokom otvaranja izložbi.

Tekst konkursa u nastavku Javni_konkurs_2021.doc

Preuzeto sa: udas.rs.ba