Vijesti

U funkciji registar podsticaja

​Administrativni portal Registra podsticaja za registrovane institucije je pušten u funkciju i dostupan na internet adresi registra podsticaja u Republici Srpskoj, a njegov sadržaj se kontinuirano puni podacima iz republičkih institucija i jedinica lokalne samouprave.

Riječ je o jedinstvenoj elektronskoj bazi o sredstvima za podsticaje privredi Republike Srpske koji se dodjeljuju kako na republičkom tako i na lokalnom nivou. Cilj uspostavljanja Registra je bio da se obezbijedi jasan i sveobuhvatan pregled planiranih, odobrenih i realizovanih sredstava za podsticaje privredi.

Na ovaj način će se osigurati bolja koordinacija i razmjena informacija između institucija koje dodjeljuju podsticaje, transparentniji uvid u odobrena i dodijeljena sredstva za podsticaje, a baza će se koristiti ne samo za potrebe institucija Republike Srpske, već i za informisanje krajnjih korisnika i svih zainteresovanih strana.

Registar podsticaja dostupan je na adresi https://regpodsticaja.vladars.net i to u vidu dva portala, prvi kao javni portal Registra podsticaja, koji je dostupan svima i koji sadrži informacije o Registru podsticaja, aktuelnim javnim pozivima i dostupnim podsticajima koji stoje na raspolaganju zainteresovanim korisnicima. Drugi, administrativni portal Registra podsticaja je dostupan isključivo za registrovane korisnike, odnosno ovlaštene osobe na nivou institucija.

Nakon što u potpunosti bude završen unos podataka u elektronsku bazu, Registar podsticaja će omogućiti javni uvid o dodijeljenim sredstvima za podsticaje. U skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva ima ulogu administratora Registra podsticaja.

Na inicijativu Ministarstva privrede i preduzetništva, izradu softvera je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) te obezbijedila donatorska sredstva u iznosu od 329 hiljada KM.

Uspostavljanje Registra podsticaja Republike Srpske, koji se dodjeljuju privredi, predviđeno je Memorandumom o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godine, koji je potpisan između Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske 10. decembra 2017. godine, kao i Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godine.

Preuzeto sa: Ministarstvo privrede i preduzetništva