Konkursi

Društvo za upravljanje PREF-om nagrađuje najbolje diplomske radove

Konkurs za nagrađivanje najboljih radova iz oblasti finansijskih tržišta, poslovnih finansija i finansijskog upravljanja u 2020. godini se nalazi u prilogu.

Rok za dostavljanje odbranjenih radova je do 15.12.2020. godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju svršeni studenti svih fakulteta u Republici Srpskoj i svršeni studenti Republike Srpske koji studiraju u inostranstvu, a koji dostave diplomski rad iz oblasti finansijskih tržišta, poslovnih finansija i finansijskog upravljanja na jednom od jezika BiH ili na engleskom jeziku. Uz diplomski rad dostaviti i popunjen obrazac za prijavu.

Diplomske radove potrebno je slati poštom ili donijeti lično na adresu:

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

(sa naznakom: diplomski rad)

Ulica Bana Milosavljevića 8

78000 Banja Luka

ili dostaviti u elektronskoj verziji na e-mail: diplomski@pref.rs.ba.

Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na internet stranici Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Diplomirani ekonomisti i pravnici koji u toku studija steknu veći nivo znanja iz oblasti tržišta kapitala i steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti koje izučavaju imaju velike šanse da ostvare uspješnu karijeru na tržištu kapitala. Jedna od odlika tržišta kapitala Republike Srpske jeste da najveći broj zaposlenih čine mladi ljudi. S tim u vezi, nastojimo da nagrada koju dodjeljuje Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka za najbolje diplomske radove bude dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta za sve studente koji svoju budućnost žele da grade u institucijama tržišta kapitala.

Teme za diplomske radove su moguće iz sljedećih oblasti (po abecedi):

 • Analiza poslovanja emitenta čije su hartije listirane na berzi
 • Diskontovanje novčanih tokova
 • Dividendna politika akcionarskog društva
 • Dometi i ograničenja MSFI i MRS
 • Finansijski derivati
 • Finansijski instrumenti
 • Informacije i informaciona tehnologija na finansijskim tržištima
 • Informacioni sistemi u vezi sa finansijskim tržištima
 • Investicioni fondovi
 • Iskazivanje i procjena vjerovatnoće bankrota
 • Korporativno upravljanje
 • Kriptovalute kao spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima
 • Mjesto i uloga finansijskih sistema u tržišnoj privredi
 • Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica i/li akcija
 • Odabir strategije upravljanja portfeljom
 • Optimizacija portfelja
 • Ostale teme iz oblasti finansijskih tržišta
 • Penzijski fondovi
 • Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala
 • Povezanost finansijskog i realnog sektora privrede
 • Prava akcionara
 • Prava vlasnika akcija
 • Razvoj sekundarnog tržišta finasnijskih instrumenata
 • Reforma sistema penzijskog osiguranja
 • Regulativa na finansijskim tržištima
 • Rizici finansijskih instrumenata
 • Rizici tržišta novca i tržišta kapitala
 • Savremena finansijska tržišta – karakteristike, regulativa, funckionisanje i efikasnost
 • Stanje i perspektive određenih finansijskih instrumenata kao izvora finansiranja
 • Stanje i perspektive tržišta korporativnih obveznica
 • Tehnička analiza akcija
 • Tržište kapitala
 • Tržište novca
 • Uloga, značaj i položaj institucija finansijskih tržišta na trištu novca i kapitala
 • Upravljanje rizikom portfelja
 • Vrednovanje finansijskih instrumenata

Prednost pri izboru najboljih diplomskih radova imaju radovi sa praktičnom vrijednošću koji sadrže analizu postojećeg stanja i analizu mogućnosti unapređenja iz oblasti koja se obrađuje u diplomskom radu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom a.d. Banja Luka na e-mail: diplomski@pref.rs.ba.

Prilozi:

Preuzeto sa: PREF