DogađajiIzdvajamo

JAVNI POZIV za izbor učesnica ženskog mirovnog kampa u projektu “Ženski karavan za pravdu i pomirenje”

AKO SI:

  • Žena/djevojka između 18 i 35 godina starosti;
  • Iz Bosne i Hercegovine
  • Zainteresovana za teme izgradnje mira, transformacije konflikta, tranzicione pravde i uloge žena u tim procesima;
  • Motivisana da budeš pokretačica pozitivnih promjena u svojoj zajednici

Onda je Ženski mirovni kamp idealna prilika za tebe.

O ŽENSKOM MIROVNOM KAMPU:

Ženski mirovni kamp je petodnevni program neformalnog obrazovanja o najbitnijim aspektima izgradnje mira, tranzicione pravde i uloge žena u tim procesima koji će okupiti 20-25 mladih žena i aktivistkinja iz Bosne i Hercegovine.

Kamp će biti održan u Banji Vrućici (Hotel “Kardial”) od 25. do 30. avgusta 2024. godine

Organizujemo ga sa ciljem:

  • izgradnje kapaciteta mladih žena za mirovno, građansko i politično djelovanje zasnovano na društvenim stavovima, potrebama i prioritetima žena;
  • afirmacije i povećanje vidljivosti ženskog mirovnog aktivizma;
  • afirmacije procesa suočavanja sa nasleđem nasilne prošlosti.

Ženski mirovni kamp će pokriti teme krivične pravde, reparacije, memorijalizacije, prevencije konflikta, mirovnog aktivizma, vaninstitucionalnih mehanizama tranzicione pravde, feminističkog pristupa pomirenju i rodno-odgovorne pravde.

Vodiće ga kredibilni i kvalifikovani treneri/ce, a za svaki dan kampa je predviđen i gost predavač koji će učesnicama dodatno približiti određenu temu iz institucionalne ili vaninstitucionalne perspektive.

Učesnice kampa će biti u mogućnosti da nastave svoje aktivno učešće u projektu kroz studijsku posjetu, a biće im ponuđena mogućnost da realizuju male mirovne akcije u svojim lokalnim zajednicama za šta bi dobili simboličnu finansijsku podršku.

KAKO I DO KADA SE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV?

Poziv za prijavu na ovaj kamp otvoren je do 22. jula 2024. godine do 16h.

Prijavni obrazac za Ženski mirovni kamp možete pronaći na sljedećem LINKU

Ukoliko iz bilo kog razloga ne budete u mogućnosti prijavu popuniti i poslati putem online obrasca, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese fondacija.lara@gmail.com kako bismo Vam poslali prijavni obrazac kao Word dokument.

Samo potpuno popunjene prijave na jednom od službenih jezika u BiH će biti uzete u razmatranje.

Uspješne kandidatkinje će biti obaviještene najkasnije do 29. jula 2024. godine, a detaljan program rada i potrebne logističke informacije će biti poslate najkasnije sedam dana prije početka kampa.

POJEDINOSTI:

Sva predavanja će biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Putni troškovi, troškovi smještaja, hrane i osvježenja, kao i materijala za rad su obezbijeđeni od strane organizatora.

O PROJEKTU:

“Ženski karavan za pravdu i pomirenje” realizuje Fondacija „Lara“ iz Bijeljine uz pomoć projekta Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekat je kreiran da odgovori na izazove manje vidljivosti i uključenosti žena u procesima suočavanja s prošlošću i afirmaciji krivične pravde kao važnog aspekta pomirenja u BiH. Istovremeno, projektom se promovišu procesi suočavanja sa nasljeđem sukoba i rodno odgovorni dijalog sa feminističkim pristupom pomirenju.

Cilj projekta je doprinos suočavanju sa nasljeđem oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i promocija pomirenja kroz inkluzivan i međugeneracijski dijalog žena, edukaciju mladih žena o tranzicionoj pravdi i iniciranje mirovnih akcija među mladima.

Preuzeto sa: hocu.ba