Vijesti

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu članova 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpskeˮ, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1–012–2–1089/24 od 29. 3. 2024. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/2025. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04–3.2849–4–1/23 od 28. 12. 2023. godine godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2024/2025. godini

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci